ประกาศรับสมัครงาน

 ตำแหน่ง   อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร สิ้นสุดวันที่ 
 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ1คลิกดาวน์โหลด  31 พฤษภาคม 2560
 - ผู้ชำนาญด้านพัสดุ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ1คลิกดาวน์โหลด 31 พฤษภาคม 2560
 - คนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน                 3คลิก ดาวน์โหลด 30 มิถุนายน 2560 


เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์เปิดเว็บไซต์ด้วย Google Chrome และ Mozilla firefox