เริ่มต้นกรอกข้อมูล บอกเราเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อประหยัดเวลาของคุณ กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน

*required

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการสมัครงานจะถูกเชื่อมโยงกับบัญชีผู้สมัครโดยหมายเลขบัตรประชาชน หากคุณเคยสมัครงาน หรือส่งข้อมูลผู้สมัครกับเราแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร หรือสมัครงานในตำแหน่งอื่น

work

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย


ข้อมูลส่วนตัว ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าประทับใจ ข้อมูลที่สมบูรณ์มีผลต่อการพิจารณา


File loading...

แก้ไขรูป

รูปภาพหน้าตรง ที่บ่งบอกถึงตัวคุณที่สุด ช่วยให้เราพิจารณาคุณง่ายขึ้น


ซม.
กก.

สถานภาพทางทหาร


ที่อยู่


ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


ครอบครัว


ข้อมูลคู่สมรส

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน


การศึกษา


ข้อมูลการศึกษาปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา


ประวัติการอบรม/สัมมนา/ฝึกงานประวัติการทำงาน


บาท
บาท
บาท

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ความรู้/ความสามารถด้านภาษาระดับความรู้ทางภาษา (ผลสอบมีอายุ 2 ปี)ความสนใจ/กีฬา/งานอดิเรก/สมาชิกสมาคม/ชมรมบุคคลอ้างอิง ที่ไม่ใช่ญาติ และเป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านได้ข้อมูลอื่นๆ


ความสามารถในการขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์

ระบุสายงานและตำแหน่งที่ต้องการ

บาท

ได้รับทราบข่าวสารจากแนบไฟล์ข้อมูลแบบทดสอบ